Pacific NW Qualifier - Wk. 1- 15,16O, 17, 18
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Stingray Black 18-1 (NC) (1) fj8stray1nc 9 0 18 0 1.5789
2 Mesa JuniorsVBCO 18 Black (RM) (2) fj8mesaj1rm 8 1 16 4 1.2946
3 Genuine Elite 18 Aaron S (SC) (3) fj8gnuin1sc 8 1 16 5 1.1667
4 Rise 18-N1 (IM) (4) fj8risev1im 7 2 14 6 1.1705
5 Az Epic18 Roshambo Jamey (AZ) (5) fj8vvcaz1az 5 2 11 6 1.1942
5 Club Gold 18-1 Blue (EV) (6) fj8clgld1ev 5 2 12 4 1.1479
5 NorCal 18 Black (NC) (7) fj8norca1nc 5 3 11 9 1.1068
5 NNJ 18 Amy (NC) (8) fj8nnejr2nc 6 2 12 5 1.2769
9 Evolve 18 Kelly VW (NC) (9) fj8evolv1nc 4 3 8 7 1.0497
9 Boise Ignite 18 National (IM) (10) fj8bivbc1im 4 3 9 7 1.0151
11 Webfoot 18-2 Silver (CE) (11) fj8webjr2ce 6 3 13 8 1.0216
12 DSK 18-2 (CE) (12) fj8dskvb2ce 4 4 9 10 0.9828
13 Fusion U18 (PS) (13) fj8snovc1ps 3 4 9 9 0.9889
13 MVA 18 National (EV) (14) fj8mtvba1ev 4 3 10 8 1.0845
15 WVBA 18 Molten (PS) (15) fj8wavba2ps 3 4 8 8 0.9911
16 NPJ 18-2 Black (CE) (16) fj8npjvb2ce 4 4 9 9 1.0330
17 OPVBC 18 Supreme (PS) (17) fj8olypr1ps 4 4 9 8 1.1026
18 REACH 18 GREEN (PS) (18) fj8rchps1ps 2 5 6 10 0.9382
18 SVA 18s Attack (AZ) (19) fj8svcaz1az 4 4 10 9 1.0887
20 Moxie 18s House Cat (PS) (20) fj8moxie1ps 3 4 7 9 0.9941
21 Montana Elite 18-Elite (EV) (21) fj8mtelt1ev 5 3 12 7 1.1278
22 Rimrock 18-2 Black (CE) (22) fj8rmrck2ce 6 3 14 10 1.1279
23 TEAM Hiki No 18-2 (CE) (23) fj8hikin2ce 2 5 5 10 0.8266
23 Blue Royals 18-A (PS) (24) fj8brvbaaps 4 3 8 7 1.0000
25 adidas NW 18-2 Power (CE) (25) fj8adinw2ce 4 3 9 8 0.9169
26 Sierra Vista VBC 18-1 (NC) (26) fj8srast1nc 5 3 11 8 1.1217
27 Lake Tapps 18 Berry (PS) (27) fj8ltapp2ps 4 4 9 9 1.1429
28 DaKine Warriors 18 Surf (PS) (28) fj8dakwa1ps 3 4 7 8 0.9688
28 NW Power 18-1 National (CE) (29) fj8nwpvc1ce 4 4 8 9 0.8966
30 Rain City Mirage 18-1 (PS) (30) fj8rainc1ps 2 5 5 11 0.8750
31 Kitsap 18 Legacy (PS) (31) fj8kitvc2ps 5 4 10 8 1.0865
32 NW Elite 18-1 Gold (CE) (32) fj8nweli1ce 3 5 7 11 0.8060
33 Rise 18-N2 (IM) (33) fj8risev2im 1 6 4 12 0.8044
33 Northshore Jrs 18 (PS) (34) fj8north1ps 1 6 5 13 0.8243
35 SEVC18 Volt (PS) (35) fj8soejr1ps 2 5 4 12 0.8269
36 AZ Sky 18N IN10CITY (AZ) (36) fj8azsky2az 3 6 8 12 0.9186
37 Clark Fork Jrs U-17 (EV) (37) fj7clkfk1ev 1 7 2 15 0.6092
38 Ignite 18-1 (PS) (38) fj8ignit1ps 0 7 1 14 0.7429
38 SNVF U18 Noel (PS) (39) fj8spacn2ps 1 6 4 12 0.7855
40 CC Fusion 17-1 Black (CE) (40) fj7ccfus1ce 0 7 1 14 0.6281
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta