Pacific Northwest Qualifier - Wk.1 15*16O*17*18
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Skyline 15 Royal (NT) (1) fj5skyln1nt 9 0 18 1 1.4606
2 CoJrs/Kaepa 15Shannon (RM) (2) fj5cojrs1rm 7 2 15 5 1.2124
3 Sunshine 15 Westside (SC) (3) fj5sunsh1sc 8 1 17 2 1.4098
4 Absolute Black 15-1 (NC) (4) fj5absol1nc 6 3 13 6 1.1745
5 LAVA West 15 Adidas (SC) (5) fj5lavaw1sc 4 5 8 11 1.0388
6 Team Yakima 15 Gold Elite (EV) (6) fj5tmykm1ev 5 4 11 10 1.0496
7 Vision 15 Gold (NC) (7) fj5vsion1nc 6 2 13 6 1.2111
8 Red Rock 15-1 (NC) (8) fj5rrock1nc 4 4 9 8 1.0148
9 Rage 15-Greg (NC) (9) fj5ripor1nc 5 3 11 8 1.0751
9 Miz LB 15 Rockstar (SC) (10) fj5milon1sc 3 5 6 11 0.9494
11 PSVBA 15 Jess (PS) (11) fj5psvba1ps 2 5 5 10 0.9935
11 303VB Academy 15 Alpha (RM) (12) fj5303vb1rm 3 4 7 8 0.8886
13 Five Starz 15-1 (NC) (13) fj5fives1nc 6 2 12 5 1.1930
14 Central Cal Gold 15-1 (NC) (14) fj5clovs1nc 5 3 10 8 0.9700
15 MADFROG 15'S N BLUE (NT) (15) fj5frogs1nt 5 3 10 6 1.1486
15 NCVC Asics 15-1 (NC) (16) fj5ncvcb1nc 4 4 8 8 1.0361
17 KJ 15 Baden (PS) (17) fj5kjvbc1ps 3 4 7 8 0.9102
17 SIVBC Typhoon 15-1 (PS) (18) fj5sudni1ps 2 5 4 10 0.8521
19 SEATTLE JRS 15 (PS) (19) fj5stljr1ps 3 5 6 10 0.8583
20 Pacific Coast Kayla 15-1 (NC) (20) fj5pfcst1nc 2 7 5 14 0.8121
21 CATS 15-1 Black (EV) (21) fj5catvb1ev 3 5 6 11 0.8525
21 NPJ 15-1 National (CE) (22) fj5npjvb1ce 1 6 2 13 0.7135
23 WVBA 15 Mizuno (PS) (23) fj5wavba1ps 0 7 1 14 0.5994
23 SVVC Fusion 15s (PS) (24) fj5snovc1ps 0 7 3 14 0.7318
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved