17 Nike Mideast Qualifier (16-18s)
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Record/Stats
Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
Academy 16 Elite Yeti fj6tavbc1ho 0 5 0 10 0.7240
Adrenaline 16 Rox fj6adrva1ia 4 1 8 2 1.1292
Alamo 16 Premier fj6alamo1ls 0 5 1 10 0.7568
ASICS MAVS 16-1 fj6mavbc1ha 2 4 6 9 0.9436
AVC Clev Rox 16N Reaser fj6acavc1ov 5 1 11 2 1.1341
Axis Elite 16 Open fj6axise1pm 1 5 3 11 0.8292
Chicago Elite 16 Elite fj6cevbc1gl 0 5 0 10 0.6240
Circle City 16 Purple fj6ccity1ho 6 0 12 3 1.2912
CIS 16M fj6cislt1ia 4 2 9 6 1.0391
Dunes 16 Black fj6dunes1ho 4 1 9 3 1.1240
DYNASTY 16 Black fj6tmdyn1ha 3 3 7 8 0.9966
Elevation 16 Balicemo fj6eleva1ov 4 2 9 4 1.3017
Elite VBTC 16 Black fj6evbtc1ov 2 3 5 6 0.9870
Empowered 16 Elite Red fj6evavb1ho 1 4 3 8 0.8273
FC Elite 16 Navy fj6fceli1bg 4 2 8 5 1.0875
HOU STELLAR 16 ELITE fj6hsvba1ls 2 4 4 9 0.8867
HPSTL 16 Royal fj6hpstl1gw 3 3 6 7 1.0664
Impact VBC 16 Open fj6imvbc1ho 2 4 6 9 0.9346
Infinity VBA 16 Premier fj6invba1de 2 3 5 7 0.9569
Invasion 16-Black fj6invas1ha 1 4 5 8 0.9669
KC POWER 16-1 fj6power1ha 5 1 11 2 1.2922
Legacy 16-Elite fj6legvc1lk 4 2 9 5 1.0818
LoneStar 16 Red fj6lstar1nt 5 1 10 4 1.3219
M1 161 fj6m1vbc1no 1 5 4 11 0.8663
Maverick 16 Elite fj6acevb1ov 3 3 6 8 0.8232
Mem Metro 16 Elite Jared fj6mmjvb1de 0 5 1 10 0.6353
MEVBA 16 Mizuno fj6mevba1lk 5 1 11 4 1.1201
Michio Chicago 16 Nat fj6mcvba1gl 1 4 2 8 0.8105
Mintonette Sports - m.61 fj6msprt1ov 5 1 11 2 1.3710
Mintonette Sports - m.62 fj6msprt2ov 4 2 9 7 1.0340
Miz LB 16 Rockstar J fj6milon1sc 2 3 5 6 1.0268
MVA 16 National Black fj6mivba1lk 2 3 4 6 0.9295
NKYVC 16-1 Tsunami fj6nkyvc1pr 2 4 6 8 1.0305
Rise T.O. 16 Adam fj6risev1sc 2 3 4 6 0.9177
Rockwood Thunder 16Mizuno fj6rwdth1gw 3 3 8 7 1.0256
Springfield 16Blue fj6spfld1ha 3 3 7 9 0.8837
TAV 16 Black fj6txadv1nt 5 1 11 2 1.3700
TeamD 16-Red fj6teamd1lk 5 1 11 4 1.2646
TI Elite 16-Asics fj6tivbc1ho 2 4 4 8 0.9179
TIV 16 Mizuno Ray fj6tximg1nt 5 1 10 3 1.2263
TopSelect 16Elite German fj6tsvba1fl 3 2 8 4 1.2037
TVC 16-1 Lewis fj6tolvc1ov 2 3 4 6 0.8745
Unified 16-1 fj6unifi1lk 5 1 10 5 1.0918
UNION 16 Asics Cantway fj6asuni1pr 2 3 5 6 0.9787
Uno Girls 16 Elite fj6unovb1gl 3 2 6 5 0.9458
USA South 16 Premier Purp fj6usaso1fl 0 5 1 10 0.7614
Vision 16 Indy Elite fj6vivbc1ho 2 3 4 6 0.8565
W Revolution 16 Premier fj6wrevo1ls 3 3 7 7 1.0561
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved