Pacific Northwest Qualifier Week One
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 AP 14 Samurai (LS) (1) fj4aperf1ls 9 0 18 2 1.4889
2 Jamba 14 Jodi (SC) (2) fj4bcjmb1sc 8 1 17 5 1.4425
3 NWJRS 14 Elite Black (PS) (3) fj4nwest1ps 8 2 18 4 1.6186
4 Prime 14 Third Degree (SC) (4) fj4prime1sc 7 3 15 8 1.0576
5 Lake Tapps Orange14-1 (PS) (5) fj4ltapp1ps 5 2 11 6 1.1661
5 LAVA 14 Aaron (SC) (6) fj4lavas1sc 5 2 11 6 1.2222
5 VIP Juniors 14 (EV) (7) fj4vipjr1ev 6 1 12 3 1.3953
5 Tstreet 14-Carson (SC) (8) fj4tstrt2sc 6 1 13 2 1.8232
9 BOSS 14-1 (CE) (9) fj4bosvc1ce 5 2 11 4 1.5917
9 Team Yakima 14 Gold Elite (EV) (10) fj4tmykm1ev 4 3 8 8 0.8822
11 Splash U14 (EV) (11) fj4spvbc1ev 6 2 13 6 1.3280
12 Club Canyon Black 14-1 (IM) (12) fj4canyn1im 4 4 9 10 0.9014
13 SYNERGY U14 PURPLE (PS) (13) fj4synrg1ps 3 4 7 9 0.8764
13 Salem 14 Black (CE) (14) fj4salem1ce 4 4 9 10 0.9392
15 ID Stars 14-1 (IM) (15) fj4stars1im 3 4 7 9 0.8288
16 Capital Ice 14's (PS) (16) fj4capit1ps 4 4 11 9 1.1700
17 AVBA 14 Black (CE) (17) fj4adaca1ce 4 5 9 12 0.8759
18 Sandpoint U14A (EV) (18) fj4point1ev 2 5 6 10 0.9003
18 Valley View U14 (PS) (19) fj4valyv1ps 2 5 4 11 0.7674
20 Ferndale 14 Ice (PS) (20) fj4fernd1ps 2 5 5 10 0.9080
21 All Out U14 (PS) (21) fj4allot1ps 6 2 12 5 1.0256
22 REACH VBC 14 Premier (PS) (22) fj4rchps1ps 4 4 8 9 1.0222
23 Smokey Point 14 Vipers (PS) (23) fj4smopt1ps 4 3 9 7 1.1367
23 CCE 14 Black (CE) (24) fj4capvb1ce 4 4 11 10 1.0329
25 Strike Force 14 Black (EV) (25) fj4stkfc1ev 1 6 4 12 0.7380
26 SVVC Fusion U14's (PS) (26) fj4snovc1ps 5 4 11 11 0.9190
27 CLUB ZZU U14 PURPLE (EV) (27) fj4cbzzu1ev 4 4 9 9 0.9429
28 NWJRS 14 Elite Gold (PS) (28) fj4nwest2ps 2 5 5 10 0.7839
28 IFJ 14's (IM) (29) fj4ifjrs1im 3 4 8 8 0.9970
30 Sideout/NBC Camps U14 (EV) (30) fj4sdtvb1ev 2 5 5 11 0.8601
31 Rain City 14 Intensity (PS) (31) fj4rainc1ps 4 5 9 11 1.0452
32 PJVBC 14 National (PS) (32) fj4puyal1ps 4 5 10 13 0.9428
33 EJVBC U14 Tracie (PS) (33) fj4everg2ps 1 7 3 15 0.6372
33 REACH VBC 14 Elite (PS) (34) fj4rchps2ps 2 6 4 12 0.7600
35 ITVC 14 Black (PS) (35) fj4islan1ps 2 5 7 11 0.9451
35 Pac. Coast14 Blue (PS) (36) fj4pacva1ps 1 6 3 13 0.8930
35 High Impact Explosion U14 (EV) (37) fj4hiimp1ev 1 6 6 13 0.8071
35 Relentless Pursuit 14 (PS) (38) fj4rpvbc1ps 0 7 0 14 0.4400
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved