PNQ Week 2 - 12, 13, 14, 16A & 16U
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Momentum 14 Deb (RM) (1) fj4momen1rm 8 1 17 3 1.3844
2 PSVBA 14-Jordyn (PS) (2) fj4psvba1ps 8 1 16 3 1.5066
3 Instinct14LeopardsWild GN (NT) (3) fj4instn2nt 7 2 15 6 1.4030
4 Duke City 14 (SU) (4) fj4dcvba1su 7 3 15 8 1.1894
5 Portland VBC 14-Red (CE) (5) fj4porvc1ce 6 1 13 3 1.6667
5 MADFROG 14'S N BLACK (NT) (6) fj4frogs2nt 6 1 12 4 1.4134
5 Encore 14 Navy (NC) (7) fj4encoe1nc 6 2 13 5 1.2613
5 Flyers 14 Rox-Jason (NT) (8) fj4frfly2nt 5 2 12 5 1.4444
9 Tejas 14.1 (NT) (9) fj4tejas1nt 5 2 12 4 1.2903
9 Lake Tapps 14 Orange (PS) (10) fj4ltapp1ps 4 2 11 5 1.2105
11 AJV 14 Molten (LS) (11) fj4ajvba2ls 7 2 14 6 1.1862
12 Sunshine 14 Elite (SC) (12) fj4sunsh3sc 4 4 9 9 1.0110
13 CATS 14 Travel (EV) (13) fj4catvb1ev 3 4 7 10 0.8288
13 Webfoot 14 Gold (CE) (14) fj4webjr1ce 2 4 5 9 0.9309
15 Temecula Viper 14 Merilee (SC) (15) fj4viper1sc 4 3 10 8 1.0689
16 Club South 14 Gold (EV) (16) fj4sthvb1ev 4 4 9 8 0.8971
17 NW Reign 14-1 (CE) (17) fj4nwrvb1ce 4 5 9 10 1.0479
18 Capital Ice 14 Tracie (PS) (18) fj4capit1ps 2 5 4 10 0.8369
18 Miz LB 14 Rockstar L (SC) (19) fj4milon2sc 2 5 4 10 0.7524
20 Cascade U-14-1 (PS) (20) fj4casca1ps 2 5 4 10 0.7578
21 Sideout 14-1 (EV) (21) fj4sdtvb1ev 5 2 10 9 1.0266
22 North Clackamas 14 Black (CE) (22) fj4nthcl1ce 5 3 11 8 1.0293
23 YVBA 14-1 Black (CE) (23) fj4yvbac1ce 2 5 6 12 0.9757
23 LoneStar 14 red (NT) (24) fj4lstar1nt 5 3 10 7 1.2367
25 VIP Juniors 14 (EV) (25) fj4vipjr1ev 3 3 6 8 0.8355
26 Sandpoint 14-1 Red (EV) (26) fj4point1ev 5 4 12 10 0.9908
27 SIVBC 14 Inferno (PS) (27) fj4sudni2ps 4 4 12 8 1.0596
28 Team Yakima 14-1 Steve (EV) (28) fj4tmykm1ev 2 5 4 11 0.7814
28 NW Jrs. 14 UA Black (PS) (29) fj4nwest1ps 2 4 5 8 0.8815
30 WVBA 14 Molten (PS) (30) fj4wavba2ps 2 5 7 11 0.8672
31 CATS 14 Stark (EV) (31) fj4catvb2ev 4 4 10 9 1.0497
32 TEAM Hiki No 14-1 (CE) (32) fj4hikin1ce 3 5 7 10 0.9133
33 CRU VBC 14 Blue (EV) (33) fj4cruvb1ev 0 6 1 12 0.5542
33 YVBA 14-2 Blue (CE) (34) fj4yvbac2ce 2 6 4 13 0.7254
35 NW Jrs. 14 UA Blue (PS) (35) fj4nwest2ps 2 5 6 10 0.8310
36 Splash 14-1 (EV) (36) fj4spvbc1ev 4 4 8 11 0.9553
37 Club Canyon 14 Black (IM) (37) fj4canyn1im 1 7 3 15 0.5403
38 CPA Adidas 14 Black (EV) (38) fj4cpavb1ev 0 7 2 14 0.7555
38 WVVC 14U Gold (CE) (39) fj4wvvbc1ce 0 7 1 14 0.5831
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta