2017 USAV Girls' 18s Junior National Championships
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 LAVA West 18 Adidas (SC) fj8lavaw1sc 8 1 16 2 1.3394
2 COAST 18-2 (SC) fj8coast2sc 7 3 16 9 1.1879
3 WEST 18 Elite (SC) fj8nikew1sc 6 3 14 7 1.1229
3 Miz LB 18 Rockstar T/C (SC) fj8milon2sc 7 2 15 5 1.1225
5 SoCal VBC 18-Andrea (SC) fj8socal1sc 6 1 12 4 1.2279
5 Motion Volleyball 18 BLU (BG) fj8motvp1bg 6 1 12 2 1.2806
5 Digs 18-1 (BY) fj8digvb1by 6 1 12 4 1.3025
5 Club One AZ 18Gold (AZ) fj8onevb2az 5 3 10 6 1.0876
9 FRVBC 18 Black (RM) fj8frvbc1rm 5 2 11 7 1.0860
9 Knights 18 National Black (NT) fj8kniva1nt 4 3 10 8 1.0915
9 The Diff 18 Black (RM) fj8thedi1rm 5 3 12 7 1.2012
9 GCVA 181 Coast (LS) fj8gcvba1ls 4 3 8 8 0.9880
13 Rise T.O. 18 Kris (SC) fj8risev1sc 6 3 13 8 1.0416
14 Vision 18 Gold (NC) fj8vsion1nc 6 3 13 6 1.2756
15 Laguna Beach 18 Dave (SC) fj8lagun2sc 5 3 11 6 1.0896
15 CoJrs 18Jessen (RM) fj8cojrs2rm 3 4 7 9 0.9670
17 Instinct 18 Lions Wild G (NT) fj8instn1nt 4 3 9 7 1.0619
17 H Skyline 18 Black (LS) fj8hosky2ls 3 4 7 10 0.9286
19 SIVBC 18 Tsunami (PS) fj8sudni1ps 7 3 16 6 1.2506
20 VCVC Girls 18 Aaron (SC) fj8vcvbc1sc 6 4 14 10 1.0472
21 MVVC G 18 Red (NC) fj8mouvi1nc 4 3 9 8 1.0786
21 Milw Sting 18 Black (BG) fj8mlwst2bg 2 5 6 11 0.9915
23 Genuine 18 Elite AaronS (SC) fj8gnuin1sc 2 5 4 10 0.7882
23 Club Tonka 18-1 (NO) fj8tonka1no 2 5 5 11 0.8983
25 SEATTLE JRS 18 (PS) fj8stljr1ps 6 3 14 6 1.2187
26 FC Elite 18 Navy (BG) fj8fceli1bg 5 3 11 7 1.2484
27 Rancho Valley 18Select (SC) fj8ranch2sc 5 3 11 6 1.1962
27 SA STING 18 BLACK (LS) fj8sasti1ls 5 3 11 6 1.2945
29 Conroe Dynasty 18 Black (LS) fj8conro1ls 5 3 10 8 1.0334
29 SG ELITE 18 Elite (SC) fj8sgelt2sc 4 4 9 10 0.9819
29 NNJ 18 Amy (NC) fj8nnejr1nc 3 4 7 8 0.9623
32 M1 181 (NO) fj8m1vbc1no 7 2 14 5 1.1852
33 WVA 18-Red (BG) fj8wvaca2bg 4 4 9 9 1.0681
34 SWVBC G18 (BG) fj8swvbc1bg 4 5 9 12 0.9594
34 NCVC Flashpoint 18-2 (NC) fj8ncvcb2nc 4 4 10 8 1.0325
36 M1 182 (NO) fj8m1vbc2no 2 5 4 11 0.8665
36 TNT 18 RED (LS) fj8tntvb1ls 3 4 7 9 0.9003
36 LAVA West 18 Black (SC) fj8lavaw2sc 3 5 6 10 0.8034
39 Central Cal Sr.Select18-1 (NC) fj8clovs1nc 5 4 10 10 1.0237
40 Momentum Black 18-1 (CH) fj8momen1ch 3 6 6 15 0.8068
41 MVSA Chaos (CH) fj8mvsav2ch 1 7 2 14 0.6746
41 Rancho Valley 18 Gold (SC) fj8ranch3sc 1 6 3 12 0.8424
43 WestCoast 18-Adidas (SC) fj8westc1sc 1 6 5 13 0.7903
43 LAVA North 18 Adidas (SC) fj8lavan1sc 3 4 6 11 0.8940
43 OOB -18 Navy Blue (SC) fj8oobvc1sc 1 6 2 12 0.5489
46 BVA 18-National Danko (SC) fj8breav1sc 2 6 6 13 0.7891
47 High Velocity u-18's (PS) fj8highv1ps 1 7 4 14 0.9045
48 TX JUNIORS 18 FORCE (LS) fj8txjrs1ls 0 7 4 14 0.8187
48 TAV MC 18 South (NT) fj8mdcit2nt 1 8 3 17 0.6652
50 Club OC 18-Black (SC) fj8cocva1sc 0 8 2 16 0.5305
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved