Pacific Northwest Qualifier Week One
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 MADFROG 14'S N ESPER (NT) (1) fj4frogs1nt 8 1 17 3 1.4545
2 WAVE 14Brennan (SC) (2) fj4wvevb1sc 8 1 16 3 1.3994
3 Tstreet 14-Mike (SC) (3) fj4tstrt1sc 8 1 16 4 1.2826
4 Coast 14-1 (SC) (4) fj4coast1sc 6 3 14 6 1.3604
5 Miz LB 14 Rockstar (SC) (5) fj4milon1sc 7 2 14 8 1.1349
6 Laguna Beach Q 14-1 (SC) (6) fj4lagun1sc 4 5 10 12 1.0482
7 Sunshine 14 Westside (SC) (7) fj4sunsh1sc 5 3 13 6 1.1543
8 Skyline 14 RSB Black (NT) (8) fj4skyln2nt 4 4 10 10 1.1058
9 Sunshine 14 South Bay (SC) (9) fj4sunsh2sc 4 4 11 9 1.0230
9 KJ 14 Baden (PS) (10) fj4kjvbc1ps 2 4 5 9 0.9392
11 PSVBA 14-1 (PS) (11) fj4psvba1ps 2 5 4 11 0.7674
11 Cascade U-14-1 (PS) (12) fj4casca1ps 2 5 4 10 0.7455
13 OJVA 14 Gold (CE) (13) fj4ojvac1ce 6 2 14 5 1.2078
14 Webfoot 14 Gold (CE) (14) fj4webjr1ce 5 4 11 9 1.0420
15 Portland VBC 14-Red (CE) (15) fj4porvc1ce 4 3 9 7 1.0864
15 SIVBC Hurricane 14-1 (PS) (16) fj4sudni1ps 4 3 8 7 1.0324
17 Shockwave U14-1 (EV) (17) fj4shock1ev 2 4 5 10 0.8584
17 SEATTLE JRS 14 (PS) (18) fj4stljr1ps 2 5 4 11 0.7899
19 Excel NW 14 Team Rox (CE) (19) fj4excnw1ce 3 4 8 10 1.0082
20 WVBA Mizuno 14 (PS) (20) fj4wavba1ps 1 6 3 14 0.7254
21 LAKE VBC U-14 BLUE (PS) (21) fj4lakev1ps 1 6 5 12 0.8033
21 Clark County Jrs 14 B (CE) (22) fj4ccjvc1ce 1 7 3 14 0.6438
23 Catalyst U14 (EV) (23) fj4ctlst1ev 0 7 0 14 0.4486
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved