Pacific NW Qualifier - Wk. 2- 11-14, 16U, 16A
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 MADFROG 14'S N BLACK (NT) (1) fj4frogs2nt 9 0 18 2 1.5872
2 WAVE 14 Sean (SC) (2) fj4wvevb2sc 7 2 17 5 1.3564
3 Tejas 14 Adidas Black (NT) (3) fj4tejas1nt 8 1 17 4 1.5475
4 Boost U14 Black (PS) (4) fj4bovbc1ps 7 2 14 6 1.1300
5 Arrowhead 14 Nike Elite (AZ) (5) fj4arrow1az 6 1 13 2 1.6526
5 Skyline 14 Black (NT) (6) fj4skyln2nt 5 2 10 4 1.2529
5 Academy 14 Gold (NC) (7) fj4acdvp1nc 5 2 10 5 1.2536
5 SIVA 14 Blue (PS) (8) fj4skais1ps 6 2 12 7 1.1185
9 KJ 14 Baden (PS) (9) fj4kjvbc1ps 5 2 10 4 1.2406
9 Portland VBC 14-1 Red (CE) (10) fj4porvc1ce 4 3 10 7 1.0997
11 NW Jrs. 14 UA Blue (PS) (11) fj4nwest2ps 5 3 10 10 0.9387
12 Oly Reign 14 Gold (PS) (12) fj4olyrn1ps 5 4 13 11 1.0886
13 Red Rock 14 Showcase (NC) (13) fj4rrock2nc 3 4 9 9 1.1048
13 Webfoot 14-1 Gold (CE) (14) fj4webjr1ce 3 4 7 8 0.9675
15 Kahiau U14 Navy (EV) (15) fj4kahiu1ev 3 4 8 8 0.9268
16 Team Yakima 14 Gold Elite (EV) (16) fj4tmykm1ev 5 4 13 8 1.0854
17 SIVBC 14 Inferno (PS) (17) fj4sudni2ps 3 5 7 12 0.8128
18 WVBA 14 Molten (PS) (18) fj4wavba2ps 1 5 2 12 0.6716
18 YVBA 14-1 Black (CE) (19) fj4yvbac1ce 2 5 6 11 0.9052
20 DaKine Warriors 14 Tiki (PS) (20) fj4dakwa2ps 1 6 3 12 0.7117
21 Rocky Select 14 Black (RM) (21) fj4rsele1rm 6 2 12 5 1.2150
22 Sunshine 14 Elite (SC) (22) fj4sunsh3sc 5 3 11 7 1.2030
23 Red Rock East Bay 14-1 (NC) (23) fj4erock1nc 5 2 11 6 1.0638
23 CPA Xtreme 14 Elite (EV) (24) fj4cpavb1ev 4 3 10 7 1.1459
25 CLUB ZZU U14 NATIONAL (EV) (25) fj4cbzzu1ev 4 3 9 8 1.0867
26 PSVBA 14-Jordyn (PS) (26) fj4psvba1ps 4 3 11 6 1.1534
27 NW Reign 14-1 (CE) (27) fj4nwrvb1ce 3 5 8 12 0.8635
28 Trailsend 14-1 Harmik (CE) (28) fj4tevbc1ce 2 5 6 10 0.8808
28 Fusion U14 Jamie (PS) (29) fj4snovc1ps 4 4 9 9 1.0722
30 Big Sky National 14s (EV) (30) fj4bgskyaev 1 6 4 12 0.7479
31 PSVBA 14-Li'i (PS) (31) fj4psvba2ps 6 3 13 8 1.0640
32 CRU VBC 14 Blue (EV) (32) fj4cruvb1ev 2 5 4 14 0.6530
33 Capital Ice 14 Julie (PS) (33) fj4capit1ps 1 6 3 13 0.8217
33 NCWVBC 14-1 Gold (EV) (34) fj4ncwvb1ev 1 5 5 12 0.8031
35 PSVBA 14-Tom (PS) (35) fj4psvba3ps 1 6 2 12 0.7598
36 DSK 14-1 (CE) (36) fj4dskvb1ce 3 5 6 12 0.8915
37 CATS 14-2 Silver (EV) (37) fj4catvb2ev 2 6 6 13 0.8206
38 Cascade U14-Rachel (PS) (38) fj4casca1ps 0 7 2 14 0.6463
38 Whatcom Impact VBC 14 (PS) (39) fj4whtcm1ps 0 7 0 14 0.4029
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta