2017 CEVA Presidents Day Tournament
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 PSVBA 16-1 Bobby (1) FJ6PSVBA1PS 9 0 18 1 1.8852
2 PSVBA 15-1 Pat (2) FJ5PSVBA1PS 8 1 17 2 1.6224
3 OVA 16-1 Nationals (3) FJ6OVAVB1CE 5 3 11 6 1.0642
3 Athena 16-2 Black (4) FJ6ATHEN2CE 4 4 9 9 1.0665
5 Athena 14-1 Gold (5) FJ4ATHEN1CE 5 3 10 7 1.0259
5 Athena 15-2 Black (6) FJ5ATHEN2CE 5 3 11 7 1.1166
7 Portland 16-3 Silver (7) FJ6PORVC3CE 4 4 11 10 0.9759
7 North Clackamas 16-2 Red (8) FJ6NTHCL2CE 4 4 11 9 1.1030
9 Volleyball West 16-1 Black (9) FJ6VWEST1CE 8 1 16 4 1.3921
10 YVBA 16-2 Blue (10) FJ6YVBAC2CE 5 4 10 11 0.9109
11 OJVA 16-4 Red (11) FJ6OJVAC4CE 4 4 8 8 0.9721
11 North Bend 16-1 (12) FJ6NBBDG1CE 5 3 11 8 1.0652
13 Portland 16-2 White (13) FJ6PORVC2CE 6 2 12 5 1.2752
13 Game Day 16-1 (14) FJ6GAMED1CE 4 4 9 8 1.0259
15 Athena 16-3 Silver (15) FJ6ATHEN3CE 2 6 5 13 0.8333
15 PSVBA 16-2 Mike (16) FJ6PSVBA2PS 4 4 9 9 1.0358
17 NPJ 15-2 Black (17) FJ5NPJVB2CE 6 3 12 8 1.0519
18 OVA 16-2 Elevate (18) FJ6OVAVB2CE 6 3 12 7 1.0465
19 OJVA 16-5 Black (19) FJ6OJVAC5CE 5 3 11 10 0.9762
19 Rise 16-1 National (20) FJ6RISEV1IM 5 3 10 8 0.9666
21 NPJ 16-3 Orange (21) FJ6NPJVB3CE 2 6 6 14 0.8668
21 Rise 15-1 National (22) FJ5RISEV1IM 6 2 12 6 1.1585
23 Cowlitz 16-2 Blue (23) FJ6COWTZ2CE 5 3 12 7 1.1493
23 The Factory 15-1 Black (24) FJ5FACTO1CE 2 6 7 12 0.9141
25 CCE 16-1 Black (25) FJ6CAPVB1CE 7 2 15 4 1.2882
26 Rise 16-2 National (26) FJ6RISEV2IM 6 3 13 7 1.1030
27 YVBA 16-3 Green (27) FJ6YVBAC3CE 4 4 8 9 0.9633
27 Mt. Hood 16-1 Black (28) FJ6MTHVC1CE 4 4 8 8 1.0442
29 Athena 16-4 White (29) FJ6ATHEN4CE 3 5 6 12 0.7949
29 Sweet Home 16-1 Black (30) FJ6SWHVB1CE 4 4 9 9 0.9973
31 PDX)))VB 16-2 Red (31) FJ6PDXVB2CE 2 6 8 12 0.9102
31 Hillsboro 16-1 Black (32) FJ6HILLS1CE 3 5 8 10 1.1045
33 Rise 15-2 National (33) FJ5RISEV2IM 7 2 14 6 1.1160
34 ABC Apollo 16-1 Purple (34) FJ6APOVB1CE 3 6 9 13 0.8393
35 Stumptown 16-1 Blue (35) FJ6STUMP1CE 5 3 11 8 0.9716
35 Southside 16-1 (36) FJ6SSIDE1CE 3 5 9 10 0.9637
37 NPJ 15-3 Orange (37) FJ5NPJVB3CE 4 4 10 10 1.0335
37 Pacific 16-1 Force (38) FJ6PAVBC1CE 3 5 6 13 0.9534
39 ABC Apollo 16-2 White (39) FJ6APOVB2CE 2 6 6 13 0.8195
39 adidas NW 16-3 Force (40) FJ6ADINW3CE 2 6 6 12 0.8759
41 Crushers 16-1 (41) FJ6CRUSV1CE 5 4 11 9 1.0216
42 Northern Valley 16-1 (42) FJ6NVVBC1CE 4 5 10 12 0.9778
43 NPJ 16-4 White (43) FJ6NPJVB4CE 3 5 8 11 1.0585
43 MHAC 16-1 Black (44) FJ6MHACV1CE 2 6 4 12 0.7573
45 adidas NW 15-2 Power (45) FJ5ADINW2CE 1 7 3 14 0.7072
45 Mt. Hood 16-2 White (46) FJ6MTHVC2CE 2 6 4 12 0.8392
47 Crushers 16-2 (47) FJ6CRUSV2CE 0 8 1 16 0.6932
47 Stumptown 16-2 Green (48) FJ6STUMP2CE 0 8 0 16 0.5212
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta