Pacific NW Qualifier - Wk. 1- 15,16O, 17, 18
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Manoa Beach 18s (AH) (1) fj8mbvbc1ah 7 2 16 8 1.1909
2 Sunshine 18 Westside (SC) (2) fj8sunsh1sc 6 3 15 7 1.1858
3 Absolute Black 18-1 (NC) (3) fj8absol1nc 7 2 15 6 1.2406
4 Vision 18 Gold (NC) (4) fj8vsion1nc 7 2 15 5 1.2527
5 Athena 18-1 Gold (CE) (5) fj8athen1ce 7 2 15 8 1.0743
6 Renovators 18-1 (EV) (6) fj8rnvtr1ev 4 5 9 11 0.8958
7 WAVE 18 Brennan (SC) (7) fj8wvevb1sc 8 1 17 5 1.2180
8 Red Rock 18-1 (NC) (8) fj8rrock1nc 4 4 10 9 0.9924
9 Miz LB 18 Rockstar J (SC) (9) fj8milon1sc 4 3 10 6 1.1506
9 KJ 18 Baden (PS) (10) fj8kjvbc1ps 3 5 7 10 0.9410
11 Splash 18 Kosty (EV) (11) fj8spvbc1ev 2 5 4 10 0.7851
11 PSVBA 18-Jess (PS) (12) fj8psvba1ps 3 4 7 9 1.0918
13 NPJ 18-1 Forefront (CE) (13) fj8npjvb1ce 7 2 14 5 1.2125
14 CRU VBC 18 Baden (EV) (14) fj8cruvb1ev 5 4 10 11 0.9848
15 AZ Sky 18G (AZ) (15) fj8azsky1az 4 3 9 7 1.0489
15 Excel NW 18-1 Rox (CE) (16) fj8excnw1ce 3 4 8 8 1.0205
17 NW Reign 18-1 (CE) (17) fj8nwrvb1ce 3 4 6 8 0.8754
17 adidas NW 18-1 Matt (CE) (18) fj8adinw1ce 3 4 7 8 0.9320
19 SEATTLE JRS 18 (PS) (19) fj8stljr1ps 3 6 6 12 0.9797
20 SIVBC 18 Tsunami (PS) (20) fj8sudni1ps 4 5 8 11 0.9569
21 Rimrock 18-1 National (CE) (21) fj8rmrck1ce 1 6 3 12 0.8208
21 WVBA 18 adidas (PS) (22) fj8wavba1ps 1 6 3 12 0.7224
23 T3 18 Smack (EV) (23) fj8t3vbc1ev 0 7 1 14 0.6384
23 SNVF U18 Waves (PS) (24) fj8spacn1ps 0 7 1 14 0.7354
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta