17 Nike Mideast Qualifier (14-15s)
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Record/Stats
Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
A2 15 Green fj5aavbc1ov 0 0 0 0
A4 Volley 15-Purple fj5a4vol1sc 0 0 0 0
Circle City 15 Purple fj5ccity1ho 0 0 0 0
COAST 15-1 fj5coast1sc 0 0 0 0
DYNASTY 15 Black fj5tmdyn1ha 0 0 0 0
Elevation 15 Luning fj5eleva1ov 0 0 0 0
EXCEL 15 National Red fj5excel1nt 0 0 0 0
HPSTL 15 Royal fj5hpstl1gw 0 0 0 0
IL HPSTL 151 Select fj5ilhip1gw 0 0 0 0
Instinct15CheetahsWild GE fj5instn1nt 0 0 0 0
KC POWER 15-1 fj5power1ha 0 0 0 0
Laguna Beach 15MS fj5lagun1sc 0 0 0 0
Legacy 15-Elite fj5legvc1lk 0 0 0 0
Lions 15-1 fj5allia1gl 0 0 0 0
MEVBA 15 Mizuno fj5mevba1lk 0 0 0 0
Michio Chicago 15Natl fj5mcvba1gl 0 0 0 0
Mintonette Sports - m.51 fj5msprt1ov 0 0 0 0
MN Select 15-1 fj5mnsel1no 0 0 0 0
NE Elite 15 Revolution fj5elite1gp 0 0 0 0
NKYVC 15-1 Tsunami fj5nkyvc1pr 0 0 0 0
Sky High-Adidas 15 Black fj5skyhi1gl 0 0 0 0
Sunshine 15 Westside fj5sunsh1sc 0 0 0 0
TI Elite 15-Asics fj5tivbc1ho 0 0 0 0
TVC 15-1 Brown fj5tolvc1ov 0 0 0 0
Unified 15-1 fj5unifi1lk 0 0 0 0
UNION 15 Asics Garvey fj5asuni1pr 0 0 0 0
Uno Girls 15 Elite fj5unovb1gl 0 0 0 0
WI Juniors 15-1's fj5wijrs1bg 0 0 0 0
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved