Pacific Northwest Qualifier Week Two
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Skyline 18 RSB Royal (NT) (1) fj8skyln1nt 9 1 19 4 1.3581
2 NCVC Moxie 18-1 (NC) (2) fj8ncvcb1nc 9 1 19 3 1.3844
3 WAVE 18Brent (SC) (3) fj8wvevb1sc 9 1 18 2 1.3672
4 Tstreet 18-Dan (SC) (4) fj8tstrt1sc 8 2 17 4 1.3207
5 KJ Baden 18-1 (PS) (5) fj8kjvbc1ps 7 3 14 10 1.0858
6 Sunshine 18 South Bay (SC) (6) fj8sunsh2sc 6 4 13 10 1.0534
7 City Beach Black 18-1 (NC) (8) fj8beach1nc 3 6 8 12 0.9359
7 Vision Gold 18-1 (NC) (7) fj8vsion1nc 5 4 12 11 0.9782
9 Coast 18-1 (SC) (9) fj8coast1sc 6 2 12 7 1.1733
10 SEATTLE JRS 18 (PS) (10) fj8stljr1ps 4 4 10 9 1.0000
11 BOSS 18-1 (CE) (11) fj8bosvc1ce 3 4 7 8 0.9281
11 OJVA Gold 18-1 (CE) (12) fj8ojvac1ce 3 4 8 8 0.9220
13 Delta Valley 18-1 (NC) (13) fj8delta1nc 4 4 8 8 1.0549
14 Tstreet 18-Randy (SC) (14) fj8tstrt2sc 3 5 6 11 0.8763
15 Imi Ike 18-1 (AH) (15) fj8imiik1ah 2 5 6 11 0.9099
15 Rimrock/OVA 18 National (CE) (16) fj8rmrck1ce 3 4 8 9 0.9857
17 Oregon NW 18 Air Elite (CE) (17) fj8niknw1ce 5 2 11 6 1.0544
18 NPJ Black 18-1 (CE) (18) fj8npjvb1ce 4 4 9 9 1.0027
19 Wahine 18 Black Ikaika (PS) (19) fj8wahin1ps 4 3 7 8 0.9313
19 Webfoot Gold 18-1 (CE) (20) fj8webjr1ce 3 4 6 8 0.9073
21 Portland VBC 18-Black (CE) (21) fj8porvc1ce 3 4 9 10 0.9926
22 NWJRS 18 Elite Black (PS) (22) fj8nwest1ps 3 5 8 10 0.9814
23 SIVA 18 (PS) (23) fj8skais1ps 2 5 6 11 0.8944
23 NNJ J 18-1 (NC) (24) fj8nnejr1nc 3 4 7 8 0.9969
25 PSVBA 18-1 (PS) (25) fj8psvba1ps 3 5 7 10 0.9444
26 Clark County Jrs 18 B (CE) (26) fj8ccjvc1ce 3 6 6 13 0.9163
27 NW Reign 18-1 (CE) (28) fj8nwrvb1ce 1 6 2 12 0.7515
27 Catalyst U18 (EV) (29) fj8ctlst1ev 0 6 2 13 0.8278
29 SpaceNeedle 18 Waves (PS) (30) fj8spacn1ps 0 7 0 14 0.5429
30 Excel NW 18 Team Rox (CE) (27) fj8excnw1ce 0 3 0 6 0.5867
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved