PNQ Week 2 - 12, 13, 14, 16A & 16U
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Rage 14-Rick (NC) (1) fj4ripor1nc 9 0 18 4 1.3378
2 SG Elite Roshambo14-1 (SC) (2) fj4sgelt1sc 7 2 16 4 1.3033
3 Sunshine 14 South Bay (SC) (3) fj4sunsh2sc 8 1 17 5 1.2020
4 ITVC 14 Black (PS) (4) fj4islan1ps 6 3 14 8 1.1340
5 Red Rock 14-1 (NC) (5) fj4rrock1nc 4 4 8 11 1.0541
5 Fusion U14 Dan (PS) (6) fj4snovc1ps 4 4 10 10 0.9975
7 FORZA1 NORTH 14 UA (SC) (7) fj4forzn1sc 5 4 12 9 1.0531
8 adidas NW 14 Matt (CE) (8) fj4adinw1ce 4 5 9 10 0.9624
9 Absolute Black 14-1 (NC) (9) fj4absol1nc 4 3 10 6 1.1993
9 Excel NW 14-1 Team Rox (CE) (10) fj4excnw1ce 3 4 7 8 1.0388
11 WVBA 14 Mizuno (PS) (11) fj4wavba1ps 2 5 6 10 0.9132
11 Vision 14 Gold (NC) (12) fj4vsion1nc 5 2 12 8 1.0780
13 AJV 14 Mizuno (LS) (13) fj4ajvba1ls 6 2 13 6 1.4358
14 Idaho Crush 14U (IM) (14) fj4idcrs1im 4 4 8 10 0.9258
15 OJVA 14-1 Gold (CE) (15) fj4ojvac1ce 4 4 10 8 1.2368
15 DSK 14-1 (CE) (16) fj4dskvb1ce 4 4 10 10 1.0154
17 KJ 14 Baden (PS) (17) fj4kjvbc1ps 2 5 8 10 0.8378
17 Kahiau U14 Navy (EV) (18) fj4kahiu1ev 4 3 8 9 0.9215
19 SIVBC 14 Hurricane (PS) (19) fj4sudni1ps 4 4 8 9 0.9858
20 Absolute Pink 14-2 (NC) (20) fj4absol2nc 3 5 8 11 0.9947
21 NI Thunder 14 Gold (EV) (21) fj4nidth1ev 2 6 5 12 0.7345
21 SEATTLE JRS 14 (PS) (22) fj4stljr1ps 1 7 2 14 0.6285
23 Uprising 14-1 (PS) (23) fj4bchvb1ps 0 7 1 14 0.6000
23 Whatcom Impact VBC U14 (PS) (24) fj4whtcm1ps 0 7 0 14 0.5100
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta