Pacific NW Qualifier - Wk. 2- 11-14, 16U, 16A
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 SG Elite Roshambo13-1 (SC) (1) fj3sgelt1sc 8 0 16 1 1.9302
2 Miz LB 13 Mizuno C (SC) (2) fj3milon2sc 6 3 12 7 1.1053
3 MADFROG 13'S N BLACK (NT) (3) fj3frogs2nt 7 2 14 5 1.3899
4 Arrowhead 13 Velocity (AZ) (4) fj3arrow1az 5 3 12 6 1.2000
5 LoneStar 13 Red (NT) (5) fj3lstar1nt 5 2 10 5 1.1920
5 Academy 13 Gold (NC) (6) fj3acdvp1nc 6 1 12 3 1.4134
7 WAVE 13 Kaja (SC) (7) fj3wvevb2sc 6 2 13 4 1.3138
8 Red Rock 13 Showcase (NC) (8) fj3rrock2nc 6 3 12 9 1.0561
9 SIVBC 13 Cyclone (PS) (9) fj3sudni1ps 3 4 8 9 0.9970
9 DaKine Warriors 13 Surf (PS) (10) fj3dakwa1ps 3 5 6 11 0.7914
11 Cascade U13-Andrew/Dan (PS) (11) fj3casca1ps 2 5 6 11 0.8631
11 Rocky Select 13 Black (RM) (12) fj3rsele1rm 2 5 6 10 0.8981
13 PSVBA 13-Mike (PS) (13) fj3psvba1ps 7 2 15 4 1.2207
14 VIP Juniors 13 (EV) (14) fj3vipjr1ev 5 4 12 9 1.0943
15 TEAM Hiki No 13-1 (CE) (15) fj3hikin1ce 4 3 8 7 1.1730
15 WVBA 13 adidas (PS) (16) fj3wavba1ps 4 3 9 8 0.9601
17 Shockwave 13 (EV) (17) fj3shock1ev 3 4 6 9 1.0034
17 Fusion U13 Tammie (PS) (18) fj3snovc1ps 2 5 5 10 0.8070
19 CPA Xtreme 13 Elite (EV) (19) fj3cpavb1ev 4 5 8 11 0.7946
20 OPVBC 13 Voltage (PS) (20) fj3olypr1ps 2 6 5 12 0.8658
21 Raven 13-1 (NC) (21) fj3vnran1nc 1 6 4 12 0.8143
21 RidgeValley 13 Black (PS) (22) fj3ridgv1ps 1 7 2 14 0.5448
23 Club South 13 Gold (EV) (23) fj3sthvb1ev 1 6 2 12 0.7983
23 Club Gold 13-1 Blue (EV) (24) fj3clgld1ev 0 7 0 14 0.4914
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta