17 Nike Mideast Qualifier (16-18s)
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Record/Stats
Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
18 BLACK fj8epicv1ov 0 0 0 0
1st Alliance 18 White fj8allia3gl 0 0 0 0
360 Sports Academy 18s fj8360sa1gl 0 0 0 0
900 ELITE 18 fj8nineh1nt 0 0 0 0
A2 18 Green fj8aavbc1ov 0 0 0 0
AsicsWillowbrook18Red fj8awbvb2ls 0 0 0 0
Atlanta Extreme 18R NATL fj8atlxt1so 0 0 0 0
Attack 18 Black fj8attck1nt 0 0 0 0
AVA 18 - Ravens fj8appal1ov 0 0 0 0
Bollheimer fj8tavbc1ov 0 0 0 0
Buckeyefire 18A Smoleny fj8bfire1ov 0 0 0 0
Capital Area 18KD fj8carea1gw 0 0 0 0
Celtic Force 18 Green fj8celtc1gl 0 0 0 0
Charged Up 18U fj8cuvch1lk 0 0 0 0
CHiCKS 18-PiNK fj8acity1ov 0 0 0 0
Chill 18 Blue fj8chill1ov 0 0 0 0
CI ELITE 18 RED fj8cievb1gl 0 0 0 0
CLOUD JRS 18-1 fj8cloud1ha 0 0 0 0
Club 1 18 Red fj8club11gl 0 0 0 0
Club 1 18 Royal fj8club12gl 0 0 0 0
Club 217 18 Black fj8cl2171gl 0 0 0 0
Club Bear 181 fj8cbear1ha 0 0 0 0
Club Gold South STC 18 fj8cglds1ov 0 0 0 0
Crush 18-Blue fj8blcsh1pr 0 0 0 0
CVA Colorado 18 Green fj8cvata2rm 0 0 0 0
Cyclones 18 Black fj8cyclo1gl 0 0 0 0
Cyclones 18 Green fj8cyclo2gl 0 0 0 0
Dead Frog 18 Black fj8dfvbc1lk 0 0 0 0
East Side Blaze 18N fj8eside1az 0 0 0 0
ECJ 18 Sky fj8eclvj2ov 0 0 0 0
Elevation 18 Carus fj8eleva2ov 0 0 0 0
Empowered 17/18 Elite Red fj8evavb2ho 0 0 0 0
EPA 18-Gold fj8epavc1nt 0 0 0 0
Epic United 18 Elite ROX fj8delit1gl 0 0 0 0
EVC 18U fj8eichs1gl 0 0 0 0
Extreme 18-1 fj8extvb1so 0 0 0 0
Extreme 18's fj8extrm1gw 0 0 0 0
Fatchmo 18 National fj8fmvbc1de 0 0 0 0
Fight Club VB 18 Blue fj8fight1ha 0 0 0 0
Five Star 18 Black fj85star1rm 0 0 0 0
Highlands 18 ROX fj8highv1ha 0 0 0 0
Hoosierland 18-2 fj8tavbc4ho 0 0 0 0
HV Adidas 18 Blue fj8hvvbc1lk 0 0 0 0
IGNITE 18 Black fj8ignit1ov 0 0 0 0
Infinity 18 Green fj8infty1ov 0 0 0 0
Invasion 18 Blue fj8invas2ha 0 0 0 0
Iowa Heart 18U Black fj8iahrt1ia 0 0 0 0
Iowa Rockets 18-1 fj8iarck2ia 0 0 0 0
IPV 18 HP fj8ipvbc1gl 0 0 0 0
IVVP 18 Black fj8ilvvp1gl 0 0 0 0
Junior Slammers 18-1 fj8slamr1ha 0 0 0 0
Kaepa Krush 18 Elite fj8krvbc2lk 0 0 0 0
Kane County 18 Gold fj8kcjrs1gl 0 0 0 0
Legacy 18-East fj8legvc3lk 0 0 0 0
Luminos 17/18's fj8lumns1gl 0 0 0 0
LV 18 Team Rox fj8laver1ls 0 0 0 0
LVA 18 Elite fj8light1fl 0 0 0 0
MEVBA 18 National NG fj8mevba4lk 0 0 0 0
Milw Sting 18 Black fj8mlwst2bg 0 0 0 0
Motion Volleyball 18 BLU fj8motvp1bg 0 0 0 0
MPV 18-1 fj8mxpvb1ha 0 0 0 0
MVC 18-1 fj8maqvb1ov 0 0 0 0
NKJV 18 Nat Select White fj8nkjvb2pr 0 0 0 0
North Stars VBC 18-1 fj8nsvbc1ha 0 0 0 0
NSSC 181 fj8nsscv1gw 0 0 0 0
Oiler Attack 18 Black fj8oaczz1ov 0 0 0 0
Olivet Raptors Elite 18U fj8olrpt1lk 0 0 0 0
Outland 18 Onyx fj8outla1ho 0 0 0 0
Performance 18 National fj8pfmvb1ha 0 0 0 0
Pgh Elite 18 Black fj8pghel4ke 0 0 0 0
Platform 18N Adidas fj8pltfm1ia 0 0 0 0
PoWer Green Bay 18 Green fj8wipwr1bg 0 0 0 0
PPVBR 18-1 fj8ppvbr1ho 0 0 0 0
PRECISION ONE 18s fj8prcsn1ia 0 0 0 0
Prime Time 18 Blue fj8ptvbc1gl 0 0 0 0
Prime Time 18 Orange fj8ptvbc2gl 0 0 0 0
ProLink 18 Chris fj8plavb1so 0 0 0 0
ProLink 18 Reilly fj8plavb2so 0 0 0 0
Quicksilver 18 Blue fj8qslvr1ov 0 0 0 0
Rockford 18 Black fj8rckfd1gl 0 0 0 0
Rockford 18 Purple fj8rckfd2gl 0 0 0 0
Semo Elite 18 fj8smoel1gw 0 0 0 0
Show Me 18 Diamond fj8shwme2gw 0 0 0 0
Show Me 18 ROX fj8shwme1gw 0 0 0 0
SISVBC MAYHEM 18U fj8sisvb1gw 0 0 0 0
Sky High-Adidas 18 White fj8skyhi3gl 0 0 0 0
Southport G18-National fj8sport1bg 0 0 0 0
SPIRIT VBC 18-1 fj8spirt1ov 0 0 0 0
SWVBC G18 fj8swvbc1bg 0 0 0 0
Tamales 18-1 fj8htnxa1ha 0 0 0 0
Tampa United VBA 18T ROX fj8unite1fl 0 0 0 0
Team Momentum 18 Orange fj8tmmom2gw 0 0 0 0
Triangle 18 White fj8trngl3cr 0 0 0 0
Tsunami 18-Morgann S182E fj8tsuvb2so 0 0 0 0
Tsunami 18-Stephen S183E fj8tsuvb3so 0 0 0 0
TX Eclipse 18 Black fj8txejv2ls 0 0 0 0
U18 Metro VBC Schulthies fj8metro2ho 0 0 0 0
U18-Metro VBC Macaulay fj8metro1ho 0 0 0 0
Unified 18-1 fj8unifi1lk 0 0 0 0
UNION 18 IN Falcone fj8union1pr 0 0 0 0
Uno Girls 18 Elite fj8unovb1gl 0 0 0 0
USA Mi 18-1 fj8usami1lk 0 0 0 0
VALLEY VENOM - 181 RED fj8vaven1ls 0 0 0 0
Vegas Velocity 18 Black fj8vvcty1sc 0 0 0 0
Vegas Velocity 18 Blue fj8vvcty2sc 0 0 0 0
Vision 18 Indy National fj8vivbc2ho 0 0 0 0
Wisconsin Select 18 fj8wisvb1bg 0 0 0 0
WVA 18-Red fj8wvaca2bg 0 0 0 0
XP 18 Shaneva fj8xpvbc1so 0 0 0 0
Y High Impact VBC 18 fj8yhimp1gw 0 0 0 0
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved