Pacific Northwest Qualifier-Wk.2 12*13*14*16U*16A
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Encore Navy 14-1 (NC) (1) fj4encoe1nc 9 0 18 0 2.1127
2 West Coast Evolution U14 (PS) (2) fj4wstev1ps 8 1 16 3 1.3955
3 Sunshine 14 Elite (SC) (3) fj4sunsh2sc 6 3 13 7 1.1675
4 Boise VBC 14-1 (IM) (4) fj4boivc1im 7 2 14 6 1.1417
5 Rocky Select 14 Black (RM) (5) fj4rsele1rm 6 1 12 4 1.2270
5 Boost14 (PS) (6) fj4bovbc1ps 4 3 8 9 0.9916
5 CATS 14-1 Black (EV) (7) fj4catvb1ev 5 3 11 6 0.9972
5 ITVC 14 Black (PS) (8) fj4islan1ps 6 2 12 6 1.1555
9 LAKE VBC U14-1 (PS) (9) fj4lakev1ps 3 4 8 8 1.1895
9 PSVBA 14 Rod (PS) (10) fj4psvba3ps 3 4 7 8 1.2155
11 YVBA 14-1 Black (CE) (11) fj4yvbac1ce 5 3 11 8 1.0675
12 DSK 14-1 (CE) (12) fj4dskvb1ce 5 3 12 7 1.1136
13 Renovators U-14 (EV) (13) fj4rnvtr1ev 3 4 7 9 0.9169
13 Lake Tapps 14 Orange (PS) (14) fj4ltapp1ps 4 4 10 11 1.0047
15 adidas NW 14 Matt (CE) (15) fj4adinw1ce 3 4 8 8 1.0415
16 AJV 14 Molten (LS) (16) fj4ajvba2ls 7 2 16 5 1.3035
17 Capital Ice 14 Kelsey (PS) (17) fj4capit1ps 4 4 9 9 1.0201
18 Club Canyon Black 14-1 (IM) (18) fj4canyn1im 2 5 5 10 0.8284
18 SynergyForce 14 Gold (NC) (19) fj4force1nc 4 3 8 7 0.9123
20 Core Elite 14-1 (NC) (20) fj4corev1nc 2 5 6 10 0.8584
21 Academy 14 Gold (NC) (21) fj4acdvp1nc 6 2 12 6 1.1306
22 SVVC Fusion U14's (PS) (22) fj4snovc1ps 6 3 12 7 1.1476
23 VIP Juniors 14 (EV) (23) fj4vipjr1ev 5 2 11 7 1.0873
23 CLUB ZZU U14 NATIONAL (EV) (24) fj4cbzzu1ev 4 3 10 6 1.1546
25 NW Reign 14-2 (CE) (25) fj4nwrvb2ce 3 4 7 8 1.0903
26 NW Jrs. 14 UA Blue (PS) (26) fj4nwest2ps 5 4 10 11 1.0732
27 Prime NMF 14 Blue (EV) (27) fj4prime1ev 3 5 7 11 0.8278
28 CPA Adidas 14 Black (EV) (28) fj4cpavb1ev 2 5 6 10 0.8599
28 NW Jrs. 14 UA Black (PS) (29) fj4nwest1ps 3 4 7 9 0.8705
30 WVVC 14U Gold (CE) (30) fj4wvvbc1ce 2 5 6 11 0.8292
31 NW Reign 14-1 (CE) (31) fj4nwrvb1ce 5 4 11 9 1.1160
32 WVBA 14 Mizuno (PS) (32) fj4wavba1ps 3 6 8 12 0.9742
33 MIVC14 (PS) (33) fj4mivbc1ps 2 6 5 12 0.8486
33 Moxie 14s Wildcat (PS) (34) fj4moxie1ps 2 6 4 12 0.7105
35 Sideout 14-1 (EV) (35) fj4sdtvb1ev 0 7 0 14 0.6086
35 High Velocity u-14's (PS) (36) fj4highv1ps 0 7 1 14 0.7228
35 Idaho Impact 14 (EV) (37) fj4idimp1ev 0 7 0 14 0.5200
35 Wahine 14 Black Kuuipo (PS) (38) fj4wahin1ps 0 7 0 14 0.3771
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved