Pacific Northwest Qualifier - Wk.1 15*16O*17*18
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 MVVC 17 Red 17-1 (NC) (1) fj7mouvi1nc 8 1 17 3 1.2622
2 MADFROG 17'S N BLACK (NT) (2) fj7frogs2nt 7 2 15 5 1.2493
3 Slainte Black 17-1 (NC) (3) fj7slanb1nc 8 1 17 4 1.3835
3 Rock Elite 17 (LS) (4) fj7rocke1ls 6 3 14 6 1.2350
5 IMUA Smack 17-1 (NC) (5) fj7imuaw1nc 4 3 9 6 1.1993
5 Delta Valley 17-1 (NC) (6) fj7delta1nc 5 2 10 6 1.1479
5 Vision 17 Blue (NC) (7) fj7vsion2nc 6 1 12 4 1.2964
5 Kraken VC 17 - Atomic (PS) (8) fj7krakn1ps 5 2 10 6 1.0304
9 REACH 17 GREEN (PS) (9) fj7rchps1ps 6 2 13 5 1.2939
10 Pulse Black 17-1 (NC) (10) fj7pulse1nc 5 3 10 8 1.0332
11 WVBA 17 Molten (PS) (11) fj7wavba2ps 3 4 7 10 0.9913
11 Rocky Select 17 Select (RM) (12) fj7rsele2rm 3 4 7 8 0.9200
13 Fortitude 17N Black (AZ) (13) fj74ttud1az 4 4 10 9 1.0712
14 EBVA 17-1 (NC) (14) fj7estby1nc 3 5 7 11 0.8859
15 253 Elite 17 (PS) (15) fj7253vc1ps 2 5 5 11 0.8923
15 PCVBA U17-National (PS) (16) fj7pacva1ps 2 5 6 10 0.8629
17 Rimrock 17's Red (CE) (17) fj7rmrck1ce 6 2 13 5 1.1657
18 IFJ 17 Madison (IM) (18) fj7ifjrs3im 6 2 12 6 1.1696
19 Moxie 17s House Cat (PS) (19) fj7moxie1ps 4 3 9 8 1.0846
19 Sweets U17 National (EV) (20) fj7swvbc1ev 4 3 8 9 0.9216
21 Club V 17 White (IM) (21) fj7clubv3im 4 4 10 8 1.1886
22 Smokey Point U17 Vipers (PS) (22) fj7smopt1ps 4 4 10 8 1.0141
23 AZ Elite 17 Black (AZ) (23) fj7azelt1az 1 6 4 13 0.7565
23 PAC-V U17 (EV) (24) fj7pacvb1ev 2 5 4 10 0.7687
25 REACH 17 BLUE (PS) (25) fj7rchps2ps 3 5 7 11 0.8691
26 ITVC 17 Black (PS) (26) fj7islan1ps 3 5 7 11 0.8601
27 Power Surge 17 Black (PS) (27) fj7spana1ps 1 6 2 13 0.7057
27 WAVE U17 (PS) (28) fj7waven1ps 2 5 6 11 0.8794
29 PSVBA 17 Lauren (PS) (29) fj7psvba2ps 3 5 7 12 0.9449
30 Wood River 17 Elite Max (IM) (30) fj7wdrvc1im 2 6 6 13 0.7746
31 Evergreen 17 Green (PS) (31) fj7everg1ps 0 7 2 14 0.6605
31 PLV 17-1 PANTHERS (IM) (32) fj7pealv1im 0 7 2 14 0.7622
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved