Pacific Northwest Qualifier-Wk.2 12*13*14*16U*16A
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Absolute Black 12-1 (NC) (1) fj2absol1nc 8 0 16 1 1.7778
2 MADFROG 12'S N BLACK (NT) (2) fj2frogs2nt 8 1 16 2 1.8115
3 Skyline 12 Black (NT) (3) fj2skyln2nt 7 2 16 5 1.6216
4 Encore Navy 12-1 (NC) (4) fj2encoe1nc 6 2 13 6 1.2049
5 PSVBA 12 Kim (PS) (5) fj2psvba1ps 4 3 8 7 0.9500
5 Club Gold 12-1 Blue (EV) (6) fj2clgld1ev 4 2 8 7 1.0096
7 Rocky Select 12 Black (RM) (7) fj2rsele1rm 5 3 11 7 1.1057
8 Team Yakima 12 Gold Elite (EV) (8) fj2tmykm1ev 4 4 8 9 0.8022
9 PSVBA 12 Micah (PS) (9) fj2psvba2ps 2 5 7 10 0.9176
9 NI Thunder 12 Gold (EV) (10) fj2nidth1ev 4 4 10 9 0.9715
11 Renovators U-12 (EV) (11) fj2rnvtr1ev 2 5 7 11 0.8005
11 Puyallup Jrs U12 National (PS) (12) fj2puyal1ps 3 4 6 9 1.0590
13 NW Jrs. 12 UA Blue (PS) (13) fj2nwest1ps 6 2 13 9 0.9857
14 LAKE VBC U12-1 (PS) (14) fj2lakev1ps 5 3 11 7 1.1581
15 YVBA 12-1 Black Elite (CE) (15) fj2yvbac1ce 4 3 9 7 1.1312
15 Post Falls 12-1 Black (EV) (16) fj2pfvbc1ev 3 4 8 9 0.9749
17 ITVC 12 Black (PS) (17) fj2islan1ps 3 4 8 8 1.0784
17 Fortitude 12 Black (AZ) (18) fj24ttud1az 2 4 6 9 1.0032
19 SSVBC U12 BLACK (PS) (19) fj2ssvbc1ps 3 5 8 11 0.8663
20 REACH 12 GREEN (PS) (20) fj2rchps1ps 2 6 4 13 0.7526
21 CATS 12-2 Green (EV) (21) fj2catvb2ev 0 7 0 14 0.6545
21 Sideout 12-1 (EV) (22) fj2sdtvb1ev 1 6 3 14 0.6709
23 SSVBC U12 BLUE (PS) (23) fj2ssvbc2ps 0 7 2 14 0.5428
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved