PNQ Week 1 - 15, 16O, 17 & 18
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 H Skyline 16 Royal (LS) (1) fj6hosky1ls 10 0 20 2 1.5569
2 CoJrs 16Shannon (RM) (2) fj6cojrs1rm 9 1 19 4 1.4790
3 A4 Volley 16-Purple (SC) (3) fj6a4vol1sc 9 1 19 2 1.5076
4 NORCO 16 Black (RM) (4) fj6norco1rm 7 3 15 7 1.1264
5 Athena 16-1 Gold (CE) (5) fj6athen1ce 6 4 14 10 1.0473
6 Skyline 16 Black (NT) (6) fj6skyln2nt 5 5 11 13 0.9064
7 Surfside 16-Legends (SC) (8) fj6srfsd1sc 6 3 13 8 1.1320
7 SEATTLE JRS 16 (PS) (7) fj6stljr1ps 5 4 10 11 1.0023
9 Flyers 16 Rox-Jason (NT) (9) fj6frfly1nt 5 3 11 7 1.1215
10 Idaho Crush 16U (IM) (10) fj6idcrs1im 4 4 10 9 1.1559
11 Kootenai Elite 16 Gold (EV) (11) fj6kevba1ev 3 4 8 9 0.9968
11 CRU VBC 16 Baden (EV) (12) fj6cruvb1ev 4 3 9 6 1.1016
13 SIVBC 16 Thunder (PS) (13) fj6sudni1ps 4 4 9 10 1.0370
14 IFJ 16's (IM) (14) fj6ifjrs1im 3 5 6 10 1.0342
15 Webfoot Gold 16-1 (CE) (15) fj6webjr1ce 2 5 6 11 0.9315
15 adidas NW 16 Matt (CE) (16) fj6adinw1ce 2 5 5 11 0.8041
17 CSA 16 Navy (RM) (17) fj6csalt1rm 5 3 11 7 1.1060
18 KJ 16 Baden (PS) (18) fj6kjvbc1ps 5 3 10 10 0.9698
19 MADFROG 16'S N BLUE (NT) (19) fj6frogs1nt 4 3 10 8 1.0876
19 Oly Reign 16 (PS) (20) fj6olyrn1ps 2 5 7 10 0.9133
21 AJV 16 Molten (LS) (21) fj6ajvba2ls 5 3 12 6 1.1603
22 Lake Tapps 16 Orange (PS) (22) fj6ltapp1ps 4 4 8 8 0.9700
23 Club Gold 16-1 Blue (EV) (23) fj6clgld1ev 2 5 5 12 0.9057
23 WVBA 16 Molten (PS) (24) fj6wavba2ps 2 5 5 11 0.8309
25 ITVC 16 Black (PS) (25) fj6islan1ps 4 5 10 10 1.0503
26 WVBA 16 Mizuno (PS) (26) fj6wavba1ps 3 5 6 11 0.9687
27 E Town U16 Everett Junior (PS) (27) fj6evrtj1ps 1 7 2 15 0.5195
27 MVA 16 National (EV) (28) fj6mtvba1ev 1 6 5 12 0.7391
29 Out of System 16-1 (EV) (29) fj6oosvb1ev 0 7 0 14 0.3943
29 CB Elite U16 (EV) (30) fj6cbelt1ev 0 7 2 14 0.5679
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved

Try the New Schedules & Results - Beta