Pacific Northwest Qualifier Week Two
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 Vision Gold 16-1 (NC) (1) fj6vsion1nc 10 0 20 2 1.3763
2 Coast 16-1 (SC) (2) fj6coast1sc 8 2 17 4 1.3627
3 Five Starz 16-1 (NC) (3) fj6fives1nc 9 1 18 3 1.4390
4 Red Rock Black 16-1 (NC) (4) fj6rrock1nc 7 3 15 6 1.2108
5 MADFROG 16'S N CRITZER (NT) (5) fj6frogs1nt 8 2 16 8 1.1976
6 Skyline 16 RoShamBo (LS) (6) fj6hosky1ls 6 4 13 9 1.0903
7 Sunshine 16 South Bay (SC) (8) fj6sunsh1sc 5 4 10 9 1.0336
7 NCVC Black 16-1 (NC) (7) fj6ncvcb1nc 3 5 11 12 0.9870
9 Tstreet 16-Raul (SC) (9) fj6tstrt1sc 6 2 14 6 1.2443
10 Skyline 16 RSB Black (NT) (10) fj6skyln2nt 4 4 8 9 0.9859
11 OJVA Gold 16-1 (CE) (11) fj6ojvac1ce 3 3 8 8 1.0751
11 Excel NW 16 Team Rox (CE) (12) fj6excnw1ce 3 4 9 8 1.0742
13 PSVBA 16-1 (PS) (13) fj6psvba1ps 4 4 10 8 1.0052
14 KJ Baden 16-1 (PS) (14) fj6kjvbc1ps 3 5 6 11 0.9067
15 Rose City 16's Black (CE) (15) fj6rocty1ce 2 5 6 10 1.0217
15 City Beach Black 16-1 (NC) (16) fj6beach1nc 2 5 4 11 0.8367
17 Sideout/NBC Camps U16 (EV) (17) fj6sdtvb1ev 5 3 10 8 0.9719
18 Portland VBC 16-Blue (CE) (18) fj6porvc1ce 4 3 9 7 1.0581
19 Webfoot Gold 16-1 (CE) (19) fj6webjr1ce 4 3 8 6 1.1423
19 ITVC 16 Black (PS) (20) fj6islan1ps 4 3 8 8 0.9586
21 Athena 16 Gold NIKE ELITE (CE) (21) fj6athen1ce 5 3 10 8 1.0000
22 Oregon NW 16 Air Elite (CE) (22) fj6niknw1ce 3 4 8 9 0.9439
23 SEATTLE JRS 16 (PS) (23) fj6stljr1ps 3 4 8 9 0.9379
23 WVBA Mizuno 16 (PS) (24) fj6wavba1ps 2 4 5 11 0.8324
25 TEAM Hiki No 16-1 (CE) (25) fj6hikin1ce 4 5 10 11 0.9349
26 Catalyst U16 (EV) (26) fj6ctlst1ev 4 5 12 10 1.0922
27 VIP Juniors 16 (EV) (27) fj6vipjr1ev 1 6 2 15 0.7196
27 Clark County Jrs 16 B (CE) (28) fj6ccjvc1ce 1 6 4 13 0.7646
29 SSVBC U16 Colleen (PS) (29) fj6ssvbc1ps 0 7 0 14 0.6051
29 SIVA 16 (PS) (30) fj6skais1ps 0 7 1 14 0.6336
29 High Velocity 16's (PS) (31) fj6highv1ps 0 7 1 14 0.5635
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved