Pacific Northwest Qualifier - Wk.1 15*16O*17*18
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Final Record/Stats
Rank Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1 TAV 15 Blue (NT) (1) fj5txadv2nt 9 0 18 1 1.5777
2 SVVC 15 Ki (SC) (2) fj5saddl1sc 8 1 16 2 1.3284
3 Sunshine 15 South Bay (SC) (3) fj5sunsh2sc 9 1 18 2 1.4909
4 Skyline 15 Black (NT) (4) fj5skyln2nt 8 2 16 6 1.2876
5 NORCO 15 Blue (RM) (5) fj5norco2rm 6 1 12 4 1.2831
5 Shockwave 15 National (EV) (6) fj5shock1ev 4 3 8 9 0.9466
5 Temecula Viper 15 Kevin (SC) (7) fj5viper1sc 6 2 13 5 1.2907
5 Evolution 15 Black (NT) (8) fj5evolt1nt 6 2 12 6 1.1959
9 CPA Adidas 15 Black (EV) (9) fj5cpavb1ev 4 3 8 7 1.0100
9 Encore Navy 15-1 (NC) (10) fj5encoe1nc 4 3 11 7 1.2754
9 Idaho Crush 15U (IM) (11) fj5idcrs1im 4 3 10 8 1.2083
9 Gold Cal Jrs Air 15-1 (NC) (12) fj5gldcl1nc 3 4 6 10 0.8750
13 NorCal Black 15-1 (NC) (13) fj5norca1nc 6 3 12 7 1.1076
14 Prodigy 15 (EV) (14) fj5prdgy1ev 4 4 9 8 1.1057
15 Rocky Select15 Black (RM) (15) fj5rsele1rm 4 4 11 9 1.0594
15 Vision 15 Blue (NC) (16) fj5vsion2nc 4 3 10 7 1.1500
17 ITVC 15 Black (PS) (17) fj5islan1ps 4 3 10 7 1.0245
17 CLUB ZZU U15 National (EV) (18) fj5cbzzu1ev 3 4 6 10 0.8023
19 Splash 15-1 Black (EV) (19) fj5spvbc1ev 6 3 13 6 1.2232
20 SynergyForce 15 Gold (NC) (20) fj5force1nc 3 5 9 11 1.0418
21 Cascade U-15-1 (PS) (21) fj5casca1ps 2 5 4 11 0.7788
21 Capital Ice 15's (PS) (22) fj5capit1ps 3 5 8 11 0.9386
23 Delta Valley 15-1 (NC) (23) fj5delta1nc 3 4 8 10 0.9397
23 Lake Tapps 15 Orange (PS) (24) fj5ltapp1ps 2 5 6 10 0.8943
25 AZ REV 15 Premier (AZ) (25) fj5revol1az 7 2 15 7 1.2566
26 NW Jrs. 15 UA Black (PS) (26) fj5nwest1ps 4 4 10 9 0.9350
27 VIP Juniors 15 travel (EV) (27) fj5vipjr1ev 3 4 8 9 0.9040
27 NW Jrs. 15 UA Blue (PS) (28) fj5nwest2ps 3 4 7 11 0.8777
29 WIVBC 15 (PS) (29) fj5whtcm1ps 3 4 7 8 0.8228
30 PSVBA 15 Brenna (PS) (30) fj5psvba2ps 4 4 8 11 0.9150
31 Boise VBC 15-1 (IM) (31) fj5boivc1im 5 4 11 8 1.0868
32 NW Jrs. 15 UA White (PS) (32) fj5nwest3ps 2 5 5 11 0.8247
32 Blue Royals 15's (PS) (33) fj5mukil1ps 2 5 5 10 0.8906
34 Rain City Fierce 15-1 (PS) (34) fj5rainc1ps 2 5 4 11 0.8627
35 WVBA 15 Molten (PS) (35) fj5wavba2ps 4 5 9 12 0.9170
36 MIVC15 (PS) (36) fj5mivbc1ps 3 6 6 12 0.8438
37 YVBA 15-1 Blue (CE) (37) fj5yvbac1ce 2 6 6 13 0.7945
37 Club Canyon Black 15-1 (IM) (38) fj5canyn1im 2 6 6 14 0.8230
39 Boost15 (PS) (39) fj5bovbc1ps 1 6 4 12 0.8489
39 ISC 15-1 Fiyah (PS) (40) fj5inten1ps 0 7 1 14 0.5734
39 Idaho Impact U15 (EV) (41) fj5idimp1ev 0 7 1 14 0.5836
39 High Velocity u-15's (PS) (42) fj5highv1ps 1 6 5 12 0.7855
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved