17 Nike Mideast Qualifier (16-18s)
Standings/Current Record
 
Filter
Division:

Record/Stats
Team Name Team Code Matches Won Matches Lost Sets Won Sets Lost Point Ratio
1st Alliance 17 Silver fj7allia1gl 1 4 3 8 0.8740
Academy 17 Elite Tsunami fj7tavbc1ho 0 5 0 10 0.6160
Adrenaline 17 Rox fj7adrva1ia 3 2 6 5 0.9651
Alamo 17 Elite fj7alamo2ls 1 4 2 8 0.8312
Alamo 17 Premier fj7alamo1ls 3 2 8 4 1.1496
AsicsWillowbrook17Gold fj7awbvb1ls 2 3 4 7 0.9362
AVC Clev Rox 17N Meredith fj7acavc1ov 5 1 10 2 1.2311
CIA 17 Black fj7clbij1ia 4 2 8 6 0.9575
Circle City 17 Purple fj7ccity1ho 4 2 8 5 1.0280
Club 1 17 Red fj7club11gl 1 4 2 8 0.7542
DYNASTY 17 Black fj7tmdyn1ha 5 1 10 4 1.1749
ECJ 17 Elite fj7eclvj1ov 4 1 8 4 1.0184
Elevation 17 Reilly fj7eleva1ov 2 4 7 8 1.0319
Elite VBTC 17 Black fj7evbtc1ov 2 4 5 8 0.9379
EXCEL 17 National Red fj7excel1nt 3 3 8 8 0.9877
H2 STL 17 Cardinal fj7h2stl2gw 0 5 0 10 0.4880
H2 STL 17 Under Armour fj7h2stl1gw 0 5 2 10 0.7930
HPSTL 17 Royal fj7hpstl1gw 5 1 10 4 1.1328
ICT MAVS 17 Blue fj7icmav1ha 3 2 6 4 1.1055
IL HPSTL 17 Elite fj7ilhip1gw 3 3 6 6 0.9885
Jamba 17 Carl fj7bcjmb1sc 2 3 6 6 1.0645
KC POWER 17-1 fj7power1ha 6 0 12 3 1.1233
Legacy 17-Elite fj7legvc1lk 3 3 6 7 0.9752
M1 171 fj7m1vbc1no 3 3 8 6 1.0304
MAVA 17-Select fj7mavas1pr 1 3 4 6 1.0686
Maverick 17 Elite fj7acevb1ov 1 3 3 6 0.8510
Mem Metro 17Elite Kim fj7mmjvb1de 0 4 1 8 0.8714
MEVBA 17 Mizuno fj7mevba1lk 4 2 9 5 1.1392
Michio Chicago 17Natl fj7mcvba1gl 4 2 9 5 1.1219
Michio Chicago 17Prem fj7mcvba2gl 1 4 2 9 0.8400
Mintonette Sports - m.71 fj7msprt1ov 2 3 6 7 1.0000
NE Elite 17 Tough Enough fj7elite1gp 3 3 7 7 0.9825
Niagara Frontier 17 Navy fj7front1we 0 5 1 10 0.7333
NIVA X fj7nivba1ho 2 2 4 4 0.9733
NKYVC 17-1 Tsunami fj7nkyvc1pr 2 3 4 7 0.9153
NVVA 17 ICE Elite fj7nvvai1ch 1 4 3 9 0.8339
Rockwood Thunder 17Mizuno fj7rwdth1gw 6 0 12 2 1.2976
SA Magic 17 ELITE fj7samag1ls 4 2 10 5 1.1848
TAV 17 Black fj7txadv1nt 6 0 12 0 1.7241
Tejas 17.1 fj7tejas1nt 2 2 5 5 0.9198
TI Elite 17-Asics fj7tivbc1ho 2 4 6 8 0.9897
TIV 17 Mizuno Dylan fj7tximg1nt 6 0 12 1 1.2510
TVC 17-1 Varn fj7tolvc1ov 3 3 6 7 1.0446
TX Tornados 17 Mizuno fj7txtor1ls 3 3 8 6 1.1187
Ultimate G17 Gold fj7ultim1gl 1 4 3 9 0.9102
Uno Girls 17 Elite fj7unovb1gl 6 0 12 1 1.3476
USA South 17 Premier Purp fj7usaso1fl 2 2 4 5 1.0209
Wisconsin Premier 17TealS fj7wprem1bg 2 4 5 10 0.8673
AES - Orchestrate. Participate. Evaluate. | ©2011 Advanced Event Systems All Rights Reserved